Airbnb

Den Haag verbiedt per direct Airbnb voor in ieder geval een jaar. Deze beslissing is niet het gevolg van het coronavirus, maar het gevolg van een discussie die al langer liep. De bestuurders van Den Haag wilde niet dat mensen hun huizen aanboden voor vakantiehuur. Door een uitspraak van de rechter is het niet langer mogelijk om je huis voor iets anders dan wonen te gebruiken, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen van de gemeente waarin het huis staat.

Airbnb mag niet meer in Den Haag

Die toestemming moet komen van de gemeente en gemeente Den Haag heeft al aangegeven geen vergunningen te gaan verlenen. De beslissing dat er een vergunning nodig is, is genomen door het hoogste rechtscollege in ons land. De beslissing werd eind vorige maand al genomen en Den Haag haakte hier maandag op in door per direct te besluiten Airbnb tot en met op zijn minst volgend jaar niet toe te staan. De vergunning die nodig is om een woning om te toveren tot een tijdelijke vakantiewoning heet een ontrekkingsvergunning.

Wie denkt zijn kamer één dag aan een toerist te verhuren, is al in overtreding. Het is niet mogelijk om vrijstelling te krijgen en dus niet in het bezit te hoeven zijn van een onttrekkingsvergunning. Volgens het stadsbestuur betekent dit ook dat vakantieverhuur in Den Haag zonder vergunning niet is toegestaan. Alhoewel op het moment sowieso niet zoveel vakantieverhuur plaatsvind door de coronacrisis, zal deze maatregel voornamelijk worden gevoeld op het moment dat niet iedereen meer thuis zit. De keuze is voornamelijk genomen omdat er in Den Haag weinig woningen zijn en men niet wil dat woningen dan naar toeristen gaan.

Bevoegd tot sancties

Wanneer regels worden overtreden kan Den Haag optreden. De gemeente kan dan een dwangsom of een bestuurlijke boete geven. Bij kleine overtreding kan het bij een formele waarschuwing blijven, al hoeft dit niet het geval te zijn. Zo zijn gemeenten bevoegd om passend sancties uit te delen, wanneer inwoners zich niet aan de regelgeving houden. Dit kan ook zonder vooraf te waarschuwen.

Per 1 januari 2021 verandert de situatie en dan is er geen sprake meer van het aanvragen van een onttrekkingsvergunning. Dan geld de nieuwe Wet toeristische verhuur van woonruimte. In dit geval komen er voorschriften en zal het weer mogelijk worden om Airbnb woningen in Den Haag aan te bieden. De Airbnb zou dan bijvoorbeeld voornamelijk kunnen worden ingezet door mensen die op zomervakantie gaan en dan sowieso niet in het huis hadden gewoond. Door de maatregel moet in ieder geval worden voorkomen dat toeristen woningen bezetten waar anders nieuwe Nederlanders in hadden kunnen wonen.

Mogelijk zullen meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Den Haag. Sowieso kwam Airbnb eerder al negatief naar voren in verschillende gemeentes en landen, omdat inwoners het wereldwijd gebruiken om op grote schaal woningen te verhuren aan toeristen. Vooral de grote steden zijn Airbnb zat en hebben eerder al om een Europees beleid gevraagd. Dit is één van de voornaamste redenen dat de kwestie eerdere door een rechter werd bekeken. Een eerdere brief over deze problematiek is aan de Europese Commissie gestuurd en tevens ondertekend door Amsterdam en 21 andere grote Europese steden, waaronder Barcelona, Berlijn en Londen.  Maatregelen moeten een evenwichtigere groei in toerisme teweeg brengen.

Toeristen zorgen voor problemen

In Nederland zorgen toeristen in grote steden voor problemen. Zo ervaart ervaart 80 procent van de bewoners van het centrum van Amsterdam overlast ervaart door verhuur via Airbnb. Ook in Den Haag is er overlast en wordt er gesproken van ‘rolkofferterreur’ door de de vele toeristen die het land binnenkwamen en dan enkele nachten in zo een woning bleven. Eerder had Airbnbn al maatregelen genomen om geluidsoverlast te minderen, maar dit was niet voldoende om gemeenten gerust te stellen. Vooral grote Europese en Nederlandse steden zijn al die toeristen zat die huizen bezetten en voor overlast zorgen onder de vaste bewoners van een buurt.

De maatregelen die Airbnb namen, hielden in dat verhuurders alleen zich mochten inschrijven als ze zich hadden gemeld bij de gemeente. Daarnaast wordt er gedacht aan decibelmeters om te controleren of er geluidsoverlast is. Eerder hebben de vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag al aangegeven Airbnb niet in hun stad te willen hebben. Voor Zij proberen al op allerlei manieren om de verhuur via Airbnb te bestrijden. Den Haag lijkt daar nu in te gaan slagen door dit beleid te voeren waarin registraties bij de gemeente niet van een vergunning worden voorzien. Mogelijk zullen de andere steden dit voorbeeld volgen.

Maatregelen buitenland

Het is niet ongebruikelijk dat zo een maatregel wordt genomen. Doordat Airbnb wereldwijd voor overlast kan zorgen door toerisme, worden er op verschillende plekken maatregelen genomen. Barcelona besloot eerder al om Airbnb volledig te verbieden. Inwoners mogen maximaal twee kamers verhuren en dit kan alleen in door de gemeente aangewezen wijken. In Parijs mag alleen een tweede huis worden verhuurd, waardoor de toeristische toestanden niet mogelijk zijn.

In New York werd ook al opgemerkt dat investeerders massaal huizen opkopen waar normaal geen toeristen zouden wonen. Daarom mogen mensen in New York maximaal één woning tegelijkertijd aanbieden via Airbnb of vergelijkbare toeristenplatforms. Amsterdam is ook streng. Zo mag je daar je vertrek voor maximaal 30 nachten per jaar verhuren. Elke verhuring moet bij de gemeente worden gemeld, ook als iemand maar één nachtje in het huis slaapt.

Airbnb is een online marktplaats voor de verhuur en boeking van privé-accommodaties. De website bied meer dan 3.000.000 privé-accommodaties aan in maar liefst 192 landen en meer dan 33.000 steden. Wereldwijd is het platform erg in trek onder toeristen die een slaapplek zoeken tijdens hun reizen.

Laat hieronder uw mening weten