brand Deurnsche Peel

Door droogte heeft Nederland ook te maken met branden in natuurgebieden. Er zijn al meerdere branden geweest. In Breda moest de brandweer uitrukken door een brand. Snoeihout vloog in vlammen aan de Bieberglaan tussen Breda en Ulvenhout. De schade is beperkt gebleven omdat de brandweer snel de brand onder controle heeft gekregen. Elders was een veel heftigere brand gaande.

Brand tussen Breda en Ulvenhout

De brand brak uit doordat snoeihout vlam vatte. Dit snoeihout lag op een stuk weiland tussen de bomen. De omgeving is vrij bosrijk, waardoor er bij deze brand veel gevaar was dat het vuur snel over zou slaan. Er rukten blushelikopters uit om te blussen en assistentie te bieden aan brandweerlieden die op de grond al bezig waren om de brand te blussen. Uiteindelijk was de brand snel onder controle en viel de schade redelijkerwijs mee. Het is op het moment onbekend hoe de brand tussen Breda en Ulvenhout is ontstaan. De brandweer probeert nog uit te vinden waardoor het snoeihout uiteindelijk in brand is gevlogen.

De brandweer heeft extra spoed achter het blussen van het snoeihout. Dit komt omdat door het bosrijke gebied de kans groter is dat het vuur zich makkelijk kon verspreiden. Tevens is deze maand vooralsnog erg droog geweest en lijkt deze trend zich de komende dagen door te zetten. Dit betekend dat natuurgebieden veel meer kans lopen om schade op te lopen door een plotselinge brand. Dit blijkt ook al uit een andere brand die op het moment wordt bestreden. Eerder werd dit al duidelijk door een brand is Deurnesche Peel, die ondanks hard werk nog niet onder controle is.

Brand bij Deurnsche Peel

Eerder werden al diverse blushelikopters ingezet om de brand in Deurnsche Peel onder controlle te houden. Doordat er een stevige wind staat die regelmatig van richting veranderd, is het ook lastiger om deze brand te blussen. Door het aantrekken van de wind vreest de brandweer dat de brand nog wel eens erger kan gaan worden. Er zijn al minimaal drie blushelikopters aan te pas gekomen om dit natuurgebied nabij Deurne te blussen. Er zou al ruim 150 hectare van het natuurgebied zijn verwoest door de brand. De brand speelt al sinds maandagmiddag en de brandweer is dinsdag nog bezig met blussen van de brand.

Om de brand te kunnen blussen zijn drie blushelikopters van Defensie ingezet. De eerste blushelikopter vertrok rond 08.30 uur vanaf vliegbasis Gilze-Rijen, een tweede vertrok rond 10.30 uur. ‘S middags is een derde helikopter uitgerukt. De blushelikopters zijn nodig omdat het vanaf de grond niet mogelijk is om de brand te blussen. Brandweerlieden kunnen niet dicht genoeg bij de brand komen om zelf vanaf de grond het vuur te blijven blussen. Het is ook te gevaarlijk omdat door de wind en droogte het vuur erg onvoorspelbaar is. Daarnaast is het lastig om dit gebied te blussen, omdat het gebied zelf al vrij lastig bereikbaar is.

Lastig blussen

De Deurnsche Peel bestaat uit veen- en moerasgebied. Hierdoor kan de brandweer ook vrijwel niet bij de brand komen. Het gebied is lopend en met bluswagens vrijwel onbereikbaar. De brandweer kan wel de blushelikopters ondersteunen door drones in te zetten. Met de drones kan het gebied worden verkend en kunnen de bestuurders van de blushelikopters instructies krijgen vanaf de grond. De dronbeelden geven de brandweerlieden een beter beeld waar de grootste brandhaarden zich bevinden. Ook met de drone loopt de brandweer tegen problemen op. Zo kan een drone maximaal 500 meter ver vliegen, waardoor ook hierdoor de brandweer niet te dicht bij het vuur kan komen.

Beide branden hebben gemeen dat ze in een natuurgebied zijn ontstaan. Door de droogte lopen deze extra gevaar. Hierdoor wordt er veel inzet gevraagd van de brandweerlieden die ter plaatse moeten uitrukken.

Laat hieronder uw mening weten