Eindexamens

Ook het centrale eindexamen gaat vanwege het coronavirus niet door. Dit is bekendgemaakt door Arie Slob, die dit heeft besloten na goed overleg met onderwijsorganisaties. De focus zal voornamelijk worden gelegd op het afronden van schoolexamens. De schoolexamensbepalen of iemand goed genoeg is om een diploma te krijgen. Hierdoor geeft Arie Slob met ingrijpende maatregelen’, gehoor aan eerdere noodkreten die al vanuit het onderwijs kwamen.

Eindexamen geschrapt

Het besluit betekend dat de centrale eindexamens voor vmbo, havo, vwo en gymnasium dit jaar niet dor zullen gaan. De focus zal liggen op de schoolexamens. Worden die goed gehaald, dan krijgt een leerling een diploma. Dit is een volwaardig diploma wat alleen wordt uitgereikt bij voldoende afronding van het examenjaar. De schoolexamens bepalen het eindcijfer dat leidend is of iemand voldoende haalde. In sommige gevallen moeten er nog schoolexamens worden afgenomen.

Eerder werd er al de oproep gedaan om de eindexamens af te lassen. “Alle bijeenkomsten zijn verboden, dan is het toch ondenkbaar dat er deze week leerlingen schoolexamens gaan maken“, zei Eugenie Stolk, voorzitter van de Algemene Onderwijs Bond. Uiteindelijk heeft hij hierin zijn zin gekregen, want leerlingen hoeven het centraal eindexamen dus niet meer af te nemen. Hierdoor is de stress ook lager en en hoeven mensen niet in de knoei te komen qua organisatie van het eindexamen. Die kwamen ook steeds dichterbij, terwijl de focus nu lag op het goed laten werken van het thuisonderwijs.

Eerder al het dringende verzoek

Eerder leek het er nog op dat het eindexamen gewoon door zou gaan. Dit viel slecht bij leerlingen en docenten. Docenten kunnen ook ziek raken en daardoor is het al lastig om soms voldoende mensen te hebben die straks tijdens de toetsen kunnen surveilleren. Daarnaast wordt nu veel onderwijs vanuit huis gegeven om verspreiding van het virus te voorkomen. Het zou dan ongepast zijn om alle leerlingen in een duffe sportzaal op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar toetsen te laten maken. Stel dat er iemand ziek was, het virus meenam naar huis en daar anderen besmette. Dan is men verder van huis.

Onder docenten en ouders van de leerlingen ontstond onbegrip dat men het eindexamen belangrijker vond dan de gezondheid van mensen. Dit zou ‘ongehoord’ zijn, omdat het recht tegen de uitspraken van Mark Rutten in zou gaan. Die wil dat mensen zoveel mogelijk binnenblijven. Mensen kunnen andere per ongeluk anderen besmetten. Dit is ook de reden dat samenscholing tot nu toe in zekere zin ook verboden is in Nederland. Zo wordt er evenementen en samenkomsten per direct verboden. Voor scholen zouden aparte regels nog worden opgesteld, waar toen nog niets kon worden gezegd. Dit vonden veel mensen erg tegendraads.

Dit onbegrip komt ook voort uit het feit dat er al jaren wordt getwijfeld over de waarde van het schoolexamen. Velen vinden het een momentopname die ook niet meegaat met zijn tijd. Vervolgopleiding nemen ook al regelmatig eigen toetsen af om zelf te toetsen of leerlingen goed genoeg zijn om door te stromen vanaf de middelbare school. In het buitenland wordt bewezen dat het prima zonder kan. Zo heeft België geen centraal eindexamen om vast te stellen of leerlingen goed genoeg zijn voor het onderwijs wat ze daarna zouden willen volgen.

Wel onvoorziene gevolgen

Wel is de beslissing nu heel abrupt gekomen en niet alle leerlingen waren hierop voorbereid. Voor sommige leerlingen kunnen deze regelingen spannend worden. Normaal werd voor het eindcijfer een gemiddelde genomen van de schoolexamens het cijfer dat werd behaald tijdens het centrale Eindexamen. Dit werd dan afgerond en ligt altijd tussen de 1 en 10. Leerlingen die hadden gehoopt hun cijfers nog te kunnen compenseren met het Centrale Eindexamen, hebben het wel lastiger. Zij moeten het nu alleen hebben van schoolcijfers die goed genoeg zijn om te slagen.

Kritiek op de beslissing

Ondertussen worden er ook weer kritieken geleverd op de maatregelen. Zo vinden sommige mensen dat er wordt doorgeslagen in de maatregelen. Zo wordt er getwitterd: “Eindexamens zijn juist het enige waar afstand wordt gehouden. Misschien is het organiseren niet even makkelijk als ‘normaal’, maar we schieten door.” De tweet wordt vergezeld door een lange rij tafels en leerlingen die met afstand van elkaar een toets maken. Dit is zodat niemand kan spieken.

Al snel wordt hier wel op gereageerd: “ze moeten er ook allemaal in en uit, slimpie.” Op het moment wordt er bij supermarkten bijvoorbeeld een deurbeleid opgedrongen waarbij maar 1 klant per vierkante meter mag zitten. Sommigen vinden dat als het daar kan, je ook moet kijken of het op een school zo in te richten is dat op elke vierkante meter iemand anders zit tijdens de Eindexamens.

Laat hieronder uw mening weten