coronamaatregelen

Moeten de maatregelen rondom het coronavirus worden aangescherpt, of juist worden afgezwakt? Het kabinet is hier veel over in overleg en uiteindelijk wordt gekeken wat een gouden tussenweg zou kunnen zijn om toch de economie draaiende te houden, maar niet de gezondheid van anderen in gevaar te brengen. De gezondheid van burgers is ‘leidend’. Om die gezondheid zo goed mogelijk, kwam het kabinet vanavond tijdens de persconferentie met een nieuwe data voor de verlenging van de coronamaatregelen. De knoop werd doorgehakt.

Maatregelen coronavirus

Dit gebeurde na veel overleg binnen het kabinet. Tot nu toe is besloten om maatregelen tot en dinsdag 28 april. Dit betekend dat er wordt verlengd. Concreet betekend dat alle locaties die eerst gesloten waren (museu, horeca, nagelsalons et cetera) tot en 28 april dicht blijven. Scholen blijven sowieso tot en met de meivakantie dicht. Voor samenkomsten voor vergunningshouders wordt niks veranderd, dit blijft tot 1 juni van kracht. Dit wordt allemaal gedaan om zoveel mogelijk mensen binnen te houden en mensen veel vanuit huis te laten werken.

Mark Rutten benaderd nog een keer dat we boodschappen in ons eentje moeten doen en als iemand zich ziek voelt, hij thuis blijft. Dit blijft de komende tijd belangrijk. Dit is ook met oog op het paasweekend. Iedereen met plannen om op vakantie te gaan, moet zoveel mogelijk binnen blijven. Zo min mogelijk mensen moeten reizen. De meivakantie valt deels al in april en dus deels in 28 april. Ook na 28 april gaan we niet direct terug naar de oude situatie, dus wordt het afgeraden om alvast plannen te maken voor de meivakantie. De nadruk blijft liggen op wat het al was: blijf thuis.

Lof naar de mensen die volhouden

Door de maatregelen wordt de verspreiding van het virus vertraagd. Op het moment heeft Mark Rutten lovende reacties geuit naar mensen die creatief met de situatie omgaan. Denk bijvoorbeeld aan de scholen die allerlei manieren hebben gevonden om kinderen thuis onderwijs te laten vinden, de supermarkten die maatregelen nemen zodat mensen anderhalve meter afstand kunnen nemen, ondernemers die hebben nagedacht hoe ze vanuit huis toch kunnen ondernemen en zorgverleners die heel veel werken. Soms wordt er in de zorg momenteel zeven dagen per week werk geleverd. Het is hard door bikkelen, maar volgens kabinet lijkt het haalbaar.

Hugo de Jonge (CDA), minister van Volksgezondheid laat nog eens zien dat het niet alleen om jezelf draait. Ook al ben je zelf niet ziek, je kunt anderen besmetten zonder de symptomen op te merken. Er wordt in de zorg nu gezorgd dat er extra bedden komen. Ook worden er zogenaamde coronacentra gestart in zorghotels, waar mensen heen kunnen die geen nood ervaren maar thuis onvoldoende kunnen worden verzorgd. Door iedereen wordt benadrukt dat we dit alleen samen kunnen doen. Iedereen moet anderen helpen, hoe ingewikkeld dit door de afstand soms ook is. Lof is door Mark Rutten geuit naar het creatieve vermogen van veel Nederlands om met oplossingen te komen in deze moeilijke tijden.

Altijd deskundig advies leidend

Uiteindelijk wordt de datum voor de maatregelen verlengd. Dit is een minimale einddatum en kan in de toekomst nog worden verlengd. Dit wordt gedaan op basis van deskundige adviezen. De besmettingen gaan daarentegen nog door en daardoor wordt gekeken naar de capaciteiten van de zorg. Het wordt allemaal van moment tot moment bekeken. Op basis van wat nu gezien wordt, zal het niet aannemelijk zijn dat de maatregelen eerder worden teruggetrokken. Dit lijkt een zware periode te worden en de vergelijking met de oorlog wordt al gemaakt.

Er wordt geschat dat er zeker een maand nodig is. Mark Rutten: “we hebben nog heel de maand april nodig. De vraag is zelfs of het daarna stopt.” Het zou hem verbazen als eind april plots alles direct open kan. Het opengaan en weer toestaan van dingen zal geleidelijk weer gebeuren. Zo zal het kunnen zijn dat scholen opengaan, maar horeca bijvoorbeeld nog even gesloten blijven. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld bepaalde maatregelen voorzichtig één voor één worden ingetrokken om te kijken wat het effect is en dat maatregelen weer actief worden als het effect negatief is. Natuurlijk hoopt niemand dat dit zover komt.

Intelligente lockdown

Mark Rutten: “We gaan door één van de zwaarste dingen in de geschiedenis, buiten oorlogstijd. Dit is in een volwassen democratie als Nederland alleen te doen als we het met zijn allen doen. Het werkt niet als een regering zegt dat je zus of zo moet doen. Als we met zijn allen in dit trotse democratische land snappen, dat we samen er iets tegen kunnen doen, dan kan het gebeuren.” Hij vind het niet democratisch om een lockdown op te dringen, maar wel democratisch om het advies te geven aan mensen om binnen te blijven. Mensen moeten er zelf verstandig mee omgaan.

Uiteindelijk wordt gekozen voor een ‘intelligente lockdown’ waarbij mensen zelf hun verantwoordelijkheden moeten nemen en de lockdown niet worden opgedrongen. “Opdringen past niet bij het verstandige democratische Nederland. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en we zien dat dit lukt. Kijk maar naar het lege beeld op straat.” Uiteindelijk geeft Rutten complimenten met hoe Nederland nu al volwassen met het besluit omgaat.

Testen van ziekenhuismedewerkers

Om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid, wordt nagedacht hoe er beter en vaker kan worden getest. Er kan vier keer zoveel test worden uitgevoerd. Verder wordt gekeken ook of mensen getest kunnen worden die al besmet zijn geweest, nu genezen zijn verklaard en waarschijnlijk immuniteit hebben opgebouwd. Vanuit het kabinet is er vertrouwen in het organiserend vermogen van de mensen en de creativiteit om zoveel mogelijk met oplossingen te komen.

Hugo de Jonge: “het piept en kraakt aan alle kanten, maar ik zie wel dat er van alles wordt gedaan om dit te laten slagen. Als je langs gaat bij ziekenhuizen, zie je dat de organisatie helemaal is omgegooid. Dat is groot, ingrijpend, een grote krachtinspanning, maar je ziet een enorme gedrevenheid bij de artsen om dit te zien slagen.” Ondertussen wordt er volop gekeken om mensen die werken met kwetsbare personen te kunnen testen op corona. Sowieso wordt er gekeken naar zoveel mogelijk manieren om meer te testen op het coronavirus. Vooralsnog is dit nog lastig om veel te doen.

Geen definitieve einddatum

De nieuwe datum is niet een datum die zekerheid geeft dat alles dan open gaat. Het zou kunnen dat de datum alsnog wordt verlangd, als blijkt dat deze datum nog steeds voor teveel mensen op de intensive care van ziekenhuizen kan gaan zorgen. Alles is er momenteel op ingericht om de druk op ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden. De kans is groot dat een heel groot deel van de mensen besmet raakt met corona, maar de overheid wil dit spreiden zodat niet teveel mensen tegelijkertijd behandeld moeten worden. Het lijkt onvermijdelijk dat velen besmet raken met covid-19, wat ook nodig is om gezamelijk groepsimmuniteit op te bouwen.

De maatregelen rondom het coronavirus werden dinsdagavond duidelijker uitgelegd. Eerder werd dit op een rommelige wijze gedaan toen vier ministers het woord kregen tijdens een persconferentie. Dit zorgde voor de nodige verwarring bij veel kijkers. Het feit dat de NOS terugging naar de studio, terwijl journalisten nog volop vragen stelden aan de ministers, maakte het ook niet veel duidelijker wat er nu eigenlijk van de burger verlangd werd. In ieder geval lijkt het erop dat de maatregelen die tot 6 april golden, sowieso worden verlengd tot een nieuwe datum.

Coronamaatregelen nog eens samengevat

Alle maatregelen blijven van kracht tot en met 28 april
– Scholen dicht t/m meivakantie
– Maak geen plannen voor de mei vakantie
– Daarna niet meteen alles weer open
– maatregelen kunnen worden verlengd
– Ruim van tevoren nieuwe datum
– Zorgmedewerkers buiten ziekenhuis kunnen worden getest

Laat hieronder uw mening weten