Nederlandse grenzen dicht

Wij kregen maandag 18:00 uit anonieme bronnen melding dat Nederland zich voorbereid op een complete lockdown. Als dit plan wordt ingezet, wordt Nederland volledig op slot gezet. Er zal dan een in- en uitreis verbod gaan gelden. Het is nog onbekend wanneer deze informatie officieel zal worden gepubliceerd en bevestigd door de regering. Het nieuws werd niet aangekondigd tijdens de speech van premier Rutten. Mogelijk zou de beslissing wel op het laatste moment zijn uitgesteld of zijn afgeblazen. Het kan ook dat het plan straks vast klaarligt als backup voor de gevallen dat de ziekenhuizen de druk alsnog niet aan blijken te kunnen.

De afbeelding hierboven is bij een eerder incident uit september 2019 en dus niet de huidige situatie op schiphol. (bron: ad.nl)

Dit live blog wordt aangepast aan de hand van de laatste vorderingen. Het kan zijn dat de lockdown van Nederland later alsnog wordt aangekondigd.

Wat zijn de gevolgen van een lockdown?

Niet alle details zijn op het moment nog bekend, maar als we kijken naar de lockdown van Spanje kunnen we er vanuit gaan dat dit grote impact gaat hebben. Hier moeten mensen binnen blijven en mogen ze alleen naar buiten als ze boodschappen gaan doen of medicijnen moeten kopen. Spanje nam eerder al maatregelen na de huidige gebeurtenissen in Italië. Op het moment is Italië het hardst getroffen van Europa. Er wordt bij andere landen een muur van immuniteit gebouwd voor de risicogroepen door het land op slot te zetten.

Scholen, universiteiten, restaurants en cafés zijn al reeds gesloten. Maar de luchthavens zijn op dit moment nog wel open. Volgens deze nieuwe informatie gaat dit veranderen en wordt reizen van en naar Nederland verboden. De Nederlandse grenzen worden volgens deze bronnen dus volledig worden gesloten! De maatregelen gaan in zo een geval verder en zullen in de komende periodes alleen maar worden uitgebreid om zo te zorgen dat het virus wordt gecontroleerd.

Het is mogelijk dat Nederland dezelfde ooit dezelfde maatregelen zal nemen als Spanje. Maar de details van de lockdown heben wij nog niet kunnen bevestigen bij onze bronnen. Mocht uiteindelijk toch voor dit scenario worden gekozen, dan zou betekenen dat naast het reisverbod ook niet-essentiële winkels verplicht moeten sluiten. Ook gaat er mogelijk een straatverbod gelden. Dit betekent dat je niet op straat mag komen tenzij je hier een hele goede specifieke reden voor hebt, bijvoorbeeld als je spoedig hulp nodig het of eten en/of medicijnen moet kopen.

Nederland lockdown wordt aangekondigd?

Eerder werd al duidelijk dat premier Mark Rutten het hele land wilde toespreken. Dit is uitzonderlijk en iets wat alleen in crisissituaties wordt gedaan. Dit is het laatste gebeurt tijdens de oliecrisis PvdA-premier Joop den Uyl deed een snelle oproep op zaterdagavond 1 december 1973. Nu is het woord aan Mark Rutte, hij wil hij het volk toespreken over alle problematiek die op het moment speelt rondom het coronavirus. Vooraf waren er signalen dat premier Rutten mogelijk zou gaan aankondigen dat Nederland net als Spanje en Italië op slot zou gaan.

Update – De speech van Mark Rutten

In zijn speech spreekt premier Mark Rutten uiteindelijk over de laatste vorderingen rondom het coronavirus. De boodschap wordt uitgezonden vanuit de werkkamer van de premier. Mark Rutten: “veel mensen zullen het gevoel hebben in een achtbaan te zitten die steeds sneller gaat rijden.” De laatste tijd zijn er een hoop maatregelen genomen, om zo de risico’s te verkleinen voor onder andere de ouderen en mensen die een zwakkere gezondheid hebben.

Door het coronavirus zitten velen met vragen, maar vooral de groepen die tot het risicogroep worden toegesproken. Op basis van wetenschappelijke kennis wil hij hen op verstandige wijze helpen. Er zijn geen maatregelen bekend gemaakt, maar hij wil voornamelijk duidelijk maken “we laten jullie niet in de steek.” Hij begint al dat er geen gemakkelijke boodschap is. “Er is geen eenvoudige uitweg uit deze situatie. De realiteit is dat een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. In afwachting tot een medicijn kunnen we het afremmen en een groepsimmuniteit krijgen.” Uiteindelijk legt Rutten uit wat er mogelijk is.

De verschillende scenario’s voor Nederland

Dit voert een ingang tot één van de eerste scenario’s die Mark Rutten opsomt voor Nederland. Wie het virus heeft gehad, raakt immuun. Het kan daarentegen maanden duren om groepsimmuniteit te krijgen en tot die tijd moeten groepen die een risicogroep zoveel mogelijk worden weggehouden van iedereen die besmet kan zijn met het virus. Zelfs als je geen symptomen hebt, kun je namelijk anderen wel besmetten omdat je het virus met je meedraagt. Dit vormt een risico voor mensen die al een verminderde weerstand hebben en daarom zegt hij ‘let op elkaar.”

Uiteindelijk moet de zorg alles aankunnen, wat kan worden geregeld door besmettingen gecontroleerd plaats te laten vinden. Volgens Rutten wordt het zorgsysteem overbelast als we niet gecontroleerd gaan voorkomen dat het virus teveel mensen tegelijk besmet. Dit is scenario 2, een scenario waarin we helemaal geen maatregelen zullen ervaren. Dit is een scenario waarin ziekenhuizen overbelast zullen raken en de zorg het niet bij beent. Rutten wil dit scenario absoluut niet.

Hij geeft nog een derde scenario: een complete lockdown van Nederland. Dit is het scenario wat eerder door de anonieme bronnen werd geschetst. Maar er moet dan wel rekening mee gehouden dat dit niet voldoende is, omdat als alles alleen op slot gaat dit betekend dat het virus gewoon weer zijn gang kan gaan als de lockdown weer wordt gestopt. Het wordt de komende tijd passen en meten welk scenario het beste zal uitpakken voor Nederland. Mogelijk komen er zwaardere maatregelen en mogelijk komen er soepelere. Alles wordt van moment tot moment gemonitord.

De scenario’s en kernpunten

De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en de komende tijd onder ons zal blijven. Het is ook zeker dat een groot deel van Nederland besmet zal maken. Dat is wat de experts ons vertellen.” Wat er eigenlijk wordt gezegd is dat velen milde klachten krijgen, wat goed zou kunnen uitpakken omdat we zo immuun voor het virus worden. Het virus zal Nederland in ieder geval niet overslaan. Vooralsnog zijn de maatregelen tot met 6 april genomen, maar het krijgt allemaal waarschijnlijk een langer staartje. Er komen nog meer of soepelere maatregelen.

Scenario 1 is een beheersende verspreiding van het virus zodat er immuniteit wordt opgebouwd, scenario 2 is niks doen en scenario 3 is het volledige land op slot. Al is de zorg dan dat wanneer het slot er weer af gaat, men niet immuun is en dus op dat moment alsnog het coronavirus Nederland niet voorbij zal gaan. Uiteindelijk lijkt er toch niet te zijn gekozen voor het volledig op slot gooien van het land. Mark Rutten geeft wel aan dat wanneer er voor zo een maatregel wordt gekozen, het helemaal niet om een paar weken zal gaan. Misschien wel over een jaar.

Mark Rutten wil duidelijk maken dat de opdracht waar we voor staan lastig is. Uiteindelijk is er nog niet voor gekozen om een totale lockdown te gaan, maar te kiezen voor het maximaal controleren van de voortgang van het virus. Het op slot gooien van Nederland ziet hij liever op dit moment niet gebeuren. Hij heeft niet gezegd dat het op slot gooien van Nederland uit te sluiten. Wel moet Nederland dan weten dat het dit vergaande gevolgen heeft voor de economie, maar ook voor het sociale leven van mensen. Iedereen zit immers alleen of met het gezin dan thuis.

Update – Europese maatregelen

De eerste maatregelen voor een lockdown zijn al genomen. De buitengrenzen van het Schengengebied gaan vanaf dinsdagmiddag 12.00 dertig dagen dicht. Dit nieuws werd bekend gemaakt door de Franse president Emmanuel Macron. Nederland maakt ook een onderdeel van de Schengenlanden. Het nieuws werd gedeeld in een presentatie van een soortgelijke orde als die van premier Mark Rutten.

Het overleg zou hebben plaatsgevonden met alle lidstaten. Het is dan ook interessant dat Mark Rutten dit niet tijdens zijn speech benoemde. Het is onbekend wat er met de binnengrenzen van de Schengenlanden zal gebeuren. Een deel van de Schengenlanden heeft echter de binnengrenzen al gesloten, zoals Tsjechië, Polen, Slowakije en ook enkele delen van Duitsland. Er zijn geen verdere details bekend.

Op het moment is het sowieso al het plan m het vliegverkeerd dertig dagen aan de grond te houden. De maatregelen gelden niet voor de Britten, die vanwege de Brexit in een transitieperiode zitten. Ook geld het beleid niet voor mensen met vitale beroepen. Eerder hebben we al een overzicht gepubliceerde welke beroepen als vitaal zijn bestempeld.

Laat hieronder uw mening weten