Mark Rutte persconferentie coronavirus

Vooraf maakte Mark Rutte twee korte opmerkingen. Zo wilde hij benadrukken dat de ruimte die er is, met alle inwoners van Nederland is. Hij wil duidelijk maken dat versoepeling het extra belangrijk maakt om waakzaam te blijven. “We mogen vertrouwen hebben, maar moeten waakzaam blijven.” Bij verkoudheidsklachten blijven we thuis, bij koorts blijven huisgenoten thuis, we vermijden terug, hoesten en niezen we in onze elle boog en schudden we geen handen. “Als we dat blijven doen, houden we het verspreidingsrisico zo laag mogelijk”

Mark Rutte tijdens de persconferentie

“Gelukkig leven we in een land waarin we gewend zijn om een mening te geven.” Dat is ook na de presentatie van de routekaart gebruikt. “Dat is logisch. Als beroepsgroep A open kan, waarom B dan niet.” Er wordt bij de besluitvorming niet alleen naar specifieke groepen gekeken, maar ook naar het algemeen. Zo wordt beredeneerd of het meer drukte op straat, het openbaar vervoer of alle andere vormen waarbij veel mensen teveel bij elkaar komen.

“Als we te snel gaan en een tweede lockdown is nodig, dan is dat nog slechter voor onze economie.” Mark Rutte geeft wel aan dat het werk in uitvoering blijft, waarin overleg mogelijk is. Elke persconferentie kan maatregelen veranderen. Er wordt gekeken naar de afspraken wat buiten mag. Er moet anderhalve meter afstand worden gehouden. Samenkomsten van dertig man (exclusief personeel) zijn vooralsnog toegestaan. Er moet aan de voorkant een checkgesprek plaatsvinden om te controleren of mensen verkoudheidsklachten.

Sectoren als de sportscholen blijven gesloten. Er wordt gesproken met sportscholen om te kijken of ze open kunnen. “Niet pas op 1 september, maar hopelijk eerder.” Binnen mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn op anderhalve meter, zittend, ze moeten hebben gereserveerd. Vooraf moet een checkgesprek plaatsvinden. Voor mensen uit hetzelfde huishouden hoeven de anderhalve meter afstand niet te nemen. Hier wordt tegemoetgekomen op kritieken die Nederlanders eerder gaven rondom de maatregelen in Nederland.

Aanpassingen aan het beleid

“We beseffen dat de horeca heeft uitgekeken naar een lang pinksterweekend. Uiteindelijk is rekening gehouden met 1 juni. “De horeca openen is een spannende stap.” Theaters, concertzalen en bioscopen kunnen per 1 juli met maximaal 100 mensen open. Iedereen moet vooraf worden gecheckt. Vooraf moeten kaartjes worden gekocht, zodat er kan worden gestuurd door besturen op anderhalve meter afstand. Dit geld ook voor musea. Er is niet zeker wat het effect gaat hebben van deze versoepeling, daarom wordt het tot op de dag goed in de gaten gehouden.

Bij alle aanpassingen die zijn gedaan en volgen, wordt er gekeken naar wat dit zorgt voor de druk op de intensive care. Ook wordt er ingeschat of het niet te druk wordt in onze treinen, bussen en trams. Het liefst zou de regering iedereen lopend of per fiets naar het werk of school sturen, maar dit is niet altijd mogelijk. Wanneer dit niet kan wordt er opgeroepen om op te passen op zowel de perrons als in het openbare voertuig. Het openbaar vervoer is alleen voor het noodzakelijke reizen. Op de perrons moeten mensen anderhalve meter afstand houden. Er moet verplicht een mondkapje worden gedragen in het openbaar vervoer, omdat de anderhalve meter afstand in het openbaar niet altijd kan worden gehouden.

“Elke versoepeling betekend meer drukte op straat, meer drukte op het openbaar vervoer en mensen bij elkaar. Daar zit geen waardeoordeel in, maar wel een risicoafweging.” Tijdens de persconferentie wordt alleen niet helemaal duidelijk wat nu precies de gedachte achter de risicoafwegingen zijn. De basis is duidelijk, maar Mark Rutte heeft geen duidelijkheid gegeven hoe hij denkt dat de ene aanpassing meer invloed kan hebben op eerder genomen factoren dan de andere.

Werkbare situaties creëren

Voor scholen is er ruimte om tot werkbare roosters te komen. Scholen werken daar al. De bedoeling is dat alle scholen fysiek onderwijs geven en het niet wordt beperkt tot een mentoruurtje. Leerlingen moeten lopend of met de fiets komen. Leerlingen die ver weg wonen, krijgen vervoer wat door de school word gerekend. Om medische redenen mag er worden gekozen om kinderen niet direct naar huis te sturen. Vooral in het voortgezet onderwijs moeten mensen goed opletten.

Op de basisschool mogen vanaf 8 juli alle scholen volledig open, tenzij het op korte termijn blijkt dat het slechter gaat met de gezondheid van Nederland. Ook de buitenschoolse opvang gaat dan weer over. De eigenbijdrage voor ouders wordt dan niet langer door de overheid vergoed. Voor hoger onderwijs kunnen toetsen weer op school worden georganiseerd, mits rekening wordt gehouden dat er niet in de spits moet worden gereisd om deze toets bij te kunnen wonen.

Complimenten voor de ‘volwassenen van de toekomst’

Verder heeft Mark Rutte complimenten geuit naar vooral jongeren die tot nu toe binnenblijven en zich goed hebben aangepast. Hij merkt op dat de toekomst onzeker is, maar zij kunnen helpen om mee te denken. Hij wil anderen oproepen om discussies te starten met onder andere jongeren. “Jullie ideeën en creativiteit zijn hard nodig. Kom met ideeën, lever kritiek, liefst opbouwend natuurlijk. Praat erover.” Tegen ouders, sportcoaches, lokale politici et cetera, wordt er gevraagd om een serieus gesprek aan te gaan met de ‘volwassenen van de toekomst’. Mark Rutte wenst iedereen een goed hemelvaart weekend. “Maar hou je aan de afspraken. Denk om de mensen om je heen.”

“Regeren is iets anders dan administreren.”, vertelt Hugo de Jonge aanvullend op Mark Rutte. Hij laat meer weten over de toekomstvisie. Hij wil nog steeds inzetten op maximaal controleren, maar dit vereist inzicht op alle fases van het virus. “Hoe zeer we ook inzetten op het voorkomen van het virus, zelfs bijna helemaal voorkomen dat mensen ziek worden, kan niet. Daarom proberen we nieuwe oplevingen van het virus in te dammen.” Hij geeft aan dat we met elkaar het virus onder controle hebben gekregen. In deze overgangsfase, ‘een nieuw normaal’, wil hij met weinig mogelijk aanpassingen ons normale leven oppakken. Daarvoor is de hulp van de bevolking nodig.

Zoveel mogelijk testen op corona

Vanaf juli wil hij iedereen kunnen testen. Het liefst vanaf 1 juni, maar als niet kan iets later. Hij wil inzetten op testen, testen en nog meer testen. “We lopen voor op schema, maar we kunnen nog geen harde toezeggingen doen.” Zo zouden mensen met klachten direct moeten worden getest, zonder tussenkomst van een arts. Daarvoor moeten mensen direct een afspraak moeten kunnen maken met de GGD in de buurt. Wanneer je positief getest word, dan krijg je instructies om thuis te blijven. Daarnaast worden ook aan andere adviezen gegeven. Die zijn niet vrijblijvend. De GGD gaat actieve nazorg leveren door mensen na te bellen.

Ook word er gekeken naar de  mensen die met je in contact staan, zodat zij ook kunnen laten testen of ze corona hebben, vanaf het moment dat zij klachten ervaren. Dat testen is nodig om meer te leren over de verspreiding van het coronavirus. “Toch blijft het een achteruitkijkspiegel. Je wilt vooruitkijken. Niet alleen reageren, maar niet alleen anticiperen.” Hij vergelijkt het met een auto waar je heel veel actief kan uitleggen. Vooralsnog weten we nog niet alles over het virus. In de persconferentie geeft Mark Rutte al aan dat we met vijftig procent van de kennis, honderd procent van de beslissingen moeten nemen. Daarom wordt er liever gekozen om toch voor wat meer voorzichtigheid te gaan, dan direct heel veel te versoepelen. Er wordt steeds meer vooruitgekeken.

De vakantieperiode

Ondertussen is er nog geen duidelijk antwoord wat er precies gebeurd in de vakantieperioden. Daar geeft Mark Rutte aan dat hij nog een antwoord schuldig blijft. Binnenkort moet aan Nederland worden vertelt hoe er word gekeken naar vakantie binnen Europa. Op het moment geld code oranje. Er mag alleen tussen de landen worden gereisd in gevallen dat het echt noodzakelijk. Er komen veel dingen kijken bij dit besluit. Niet alleen of andere landen het toelaten, maar ook hoe er om moet worden gegaan met mensen die uit het buitenland komen, waar andere regels gelden die mogelijk minder effectief zijn tegen het bestrijden van het coronavirus. Daar kan nu onvoldoende over worden gezegd. Het is aannemelijk dat we meer zullen horen tijdens de volgende persconferentie.

De belangrijkste punten samengevat

Dit keer zijn er belangen afgewogen en politieke besluiten genomen. Mark Rutte moet op het moment ook duidelijk kiezen uit twee kwaden. Hij zit klem tussen het volk die meer vrijheid wil, maar ook de experts die op het moment hun zorgen uiten. Op de intensive care wordt bij verschillende ziekenhuizen al rekening gehouden met een tweede piek als mensen niet voldoende eigen verantwoordelijkheid nemen.

In de afwegingen zijn uiteindelijk de volgende belangrijkste punten toch nog even op een rijtje gezet. Zo heb je een overzicht van de persconferentie:

  • Basisscholen gaan vanaf 8 juni open, middelbare vanaf 2 juni
  • 1 juni 30 gasten exclusief personeel per zaal toegestaan bij bioscopen, horeca, theaters et cetera.
  • Musea mogen vanaf 1 juni open, onder dezelfde voorwaarden.
  • Mogelijk vanaf 1 juni testen voor mensen met klachten.
  • Versoepeling van verpleeghuizen wordt verruimd.

Laat hieronder uw mening weten